Nước đường bánh trung thu - 1.5kg

Nước đường bánh trung thu - 1.5kg

Sử dụng cho bánh trung thu

Hũ 1.5kg

48.000₫

Nhân bánh trung thu - Sầu riêng - Gói 2kg

Nhân bánh trung thu - Sầu riêng - Gói 2kg

Đóng gói 2kg (1 thùng carton 20kg - 10 gói

102.000₫

Nhân bánh trung thu - Cà phê - Gói 2kg

Nhân bánh trung thu - Cà phê - Gói 2kg

Đóng gói 2kg (1 thùng carton 20kg - 10 gói

102.000₫

Nhân bánh trung thu - Dâu tây - Gói 2kg

Nhân bánh trung thu - Dâu tây - Gói 2kg

Đóng gói 2kg (1 thùng carton 20kg - 10 gói)

108.000₫

Nhân bánh trung thu - Mè đen - Gói 2kg

Nhân bánh trung thu - Mè đen - Gói 2kg

Đóng gói 2kg (1 thùng carton 20kg - 10 gói)

122.000₫

Nhân bánh trung thu - Chanh dây - Gói 2kg

Nhân bánh trung thu - Chanh dây - Gói 2kg

Đóng gói 2kg (1 thùng carton 20kg - 10 gói)

98.000₫

Nhân bánh trung thu - Trà xanh - Gói 2kg

Nhân bánh trung thu - Trà xanh - Gói 2kg

Đóng gói 2kg (1 thùng carton 20kg - 10 gói)

98.000₫

Nhân bánh trung thu - Hạt sen - Gói 2kg

Nhân bánh trung thu - Hạt sen - Gói 2kg

Đóng gói 2kg (1 thùng carton 20kg - 10 gói)

136.000₫

Nhân bánh trung thu - Sữa dừa - Gói 2kg

Nhân bánh trung thu - Sữa dừa - Gói 2kg

Đóng gói 2kg (1 thùng carton 20kg - 10 gói)

108.000₫

Nhân bánh trung thu - Lá dứa - Gói 2kg

Nhân bánh trung thu - Lá dứa - Gói 2kg

Đóng gói 2kg (1 thùng carton 20kg - 10 gói)

92.000₫