Bơ Dạng Dầu Kim Mã - Chai 1 L - Liquid Imitation Butter Oil

Bơ Dạng Dầu Kim Mã - Chai 1 L - Liquid Imitation Butter Oil

Sử dụng: dùng trong bánh cake cao cấp như : Chiffon, pound cake, Sponge cake; bánh âu, bánh trung thu Quảng Đông, da bánh, nhân bánh các loại, dung để sơn phết lên bề mặt bánh…

63.500₫

(10 Kg /CAN) Bơ Dạng Dầu Kim Mã- Liquid Imitation Butter Oil

(10 Kg /CAN) Bơ Dạng Dầu Kim Mã- Liquid Imitation Butter Oil

Sử dụng: dùng trong bánh cake cao cấp như : Chiffon, pound cake, Sponge cake; bánh âu, bánh trung thu Quảng Đông, da bánh, nhân bánh các loại, dung để sơn phết lên bề mặt bánh…

625.000₫