Bơ dầu - (Bơ thay thế, BOS) (Butter Oil Substitute) - THÙNG GIẤY

Bơ dầu - (Bơ thay thế, BOS) (Butter Oil Substitute) - THÙNG GIẤY

Sử dụng: làm bánh Cookie, bánh tây, bánh mì, bánh cake (bông lan ), các loại bánh ngọt trung hoa, bánh âu, nhân bánh các loại…

690.000₫

Bơ dầu - (Bơ thay thế, BOS) (Butter Oil Substitute) - THÙNG THIẾC

Bơ dầu - (Bơ thay thế, BOS) (Butter Oil Substitute) - THÙNG THIẾC

Sử dụng: làm bánh Cookie, bánh tây, bánh mì, bánh cake (bông lan ), các loại bánh ngọt trung hoa, bánh âu, nhân bánh các loại…

720.000₫

Margarine Ngọt Dạng Thẻ - Sweet Sheet Margarine

Margarine Ngọt Dạng Thẻ - Sweet Sheet Margarine

Sử dụng: thích hợp sử dụng cho các loại bánh cuộn và bánh nướng đan mạch.

66.000₫

Margarine Thẻ - Sheet Margarine

Margarine Thẻ - Sheet Margarine

Sử dụng: các loại bánh mì Đan Mạch, các loại flaky pastry, bánh mì sừng trâu....

46.000₫

Bơ thực vật - Margarine (THÙNG GIẤY)

Bơ thực vật - Margarine (THÙNG GIẤY)

Sử dụng: làm bánh Cookie, bánh tây, bánh mì, bánh bông lan, các loại bánh ngọt trung hoa, bánh âu, thức uống lạnh (kem), nhân bánh các loại…

44.000₫