Bơ dầu - MUA LẺ - (Bơ thay thế, BOS) (Butter Oil Substitute)

Bơ dầu - MUA LẺ - (Bơ thay thế, BOS) (Butter Oil Substitute)

Sử dụng: làm bánh Cookie, bánh tây, bánh mì, bánh cake (bông lan), các loại bánh ngọt trung hoa, bánh âu, nhân bánh các loại…

 

 

 

1kg

46.000₫

Bơ dầu - THÙNG GIẤY - (Bơ thay thế, BOS) (Butter Oil Substitute)

Bơ dầu - THÙNG GIẤY - (Bơ thay thế, BOS) (Butter Oil Substitute)

Sử dụng: làm bánh Cookie, bánh tây, bánh mì, bánh cake (bông lan), các loại bánh ngọt trung hoa, bánh âu, nhân bánh các loại…

 

 

 

15kg/thùng giấy

690.000₫

Bơ dầu - THÙNG THIẾC - (Bơ thay thế, BOS) (Butter Oil Substitute)

Bơ dầu - THÙNG THIẾC - (Bơ thay thế, BOS) (Butter Oil Substitute)

Sử dụng: làm bánh Cookie, bánh tây, bánh mì, bánh cake (bông lan), các loại bánh ngọt trung hoa, bánh âu, nhân bánh các loại…

 

 

 

15kg/thùng thiếc

720.000₫

Bơ thực vật - Margarine (THÙNG GIẤY)

Bơ thực vật - Margarine (THÙNG GIẤY)

Sử dụng: làm bánh Cookie, bánh tây, bánh mì, bánh bông lan, các loại bánh ngọt trung hoa, bánh âu, thức uống lạnh (kem), nhân bánh các loại…

 

 

 

1kg (đặt 15kg = 1 thùng)

44.000₫