Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Đen

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Đen

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Đen

MÀU PHA SÔ CÔ LA  – TAN TRONG DẦU

Là loại màu tan trong môi trường dầu.

Dùng pha màu vào sôcôla trắng, kem bơ phe, kem shortening, kem hoặc nguyên liệu có hàm lượng dầu cao.

27.000₫

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Tím

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Tím

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Tím

MÀU PHA SÔ CÔ LA  – TAN TRONG DẦU

Là loại màu tan trong môi trường dầu.

Dùng pha màu vào sôcôla trắng, kem bơ phe, kem shortening, kem hoặc nguyên liệu có hàm lượng dầu cao.

47.000₫

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Xanh Lá

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Xanh Lá

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Xanh Lá

MÀU PHA SÔ CÔ LA  – TAN TRONG DẦU

Là loại màu tan trong môi trường dầu.

Dùng pha màu vào sôcôla trắng, kem bơ phe, kem shortening, kem hoặc nguyên liệu có hàm lượng dầu cao.

27.000₫

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Xanh Dương

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Xanh Dương

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Xanh Dương

MÀU PHA SÔ CÔ LA  – TAN TRONG DẦU

Là loại màu tan trong môi trường dầu.

Dùng pha màu vào sôcôla trắng, kem bơ phe, kem shortening, kem hoặc nguyên liệu có hàm lượng dầu cao.

32.000₫

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Cam

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Cam

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Cam

MÀU PHA SÔ CÔ LA  – TAN TRONG DẦU

Là loại màu tan trong môi trường dầu.

Dùng pha màu vào sôcôla trắng, kem bơ phe, kem shortening, kem hoặc nguyên liệu có hàm lượng dầu cao.

27.000₫

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Đỏ

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Đỏ

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Đỏ

MÀU PHA SÔ CÔ LA  – TAN TRONG DẦU

Là loại màu tan trong môi trường dầu.

Dùng pha màu vào sôcôla trắng, kem bơ phe, kem shortening, kem hoặc nguyên liệu có hàm lượng dầu cao.

27.000₫

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Hồng

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Hồng

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Hồng

MÀU PHA SÔ CÔ LA  – TAN TRONG DẦU

Là loại màu tan trong môi trường dầu.

Dùng pha màu vào sôcôla trắng, kem bơ phe, kem shortening, kem hoặc nguyên liệu có hàm lượng dầu cao.

 

51.000₫

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Vàng

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Vàng

Màu pha sôcôla - Hủ 30 gr - Vàng

MÀU PHA SÔ CÔ LA  – TAN TRONG DẦU

Là loại màu tan trong môi trường dầu.

Dùng pha màu vào sôcôla trắng, kem bơ phe, kem shortening, kem hoặc nguyên liệu có hàm lượng dầu cao.

27.000₫