Mứt trong Dưa gang - 1kg (màu xanh dương)

Mứt trong Dưa gang - 1kg (màu xanh dương)

Chúng tôi đang xử lý ảnh sản phẩm. Sẽ up lên ngay khi làm xong. Nếu bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ, chúng tôi sẽ chụp cho bạn.

28.000₫

Mứt trong Táo hồng - 1kg (màu hồng)

Mứt trong Táo hồng - 1kg (màu hồng)

Chúng tôi đang xử lý ảnh sản phẩm. Sẽ up lên ngay khi làm xong. Nếu bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ, chúng tôi sẽ chụp cho bạn.

28.000₫