Khuôn rau câu cilicon - Hoa hồng (mẫu 5)

Khuôn rau câu cilicon - Hoa hồng (mẫu 5)

Khuôn tạo hình rau câu nổi.  

Đường kính khuôn: 7.5cm

50.000₫

Khuôn rau câu silicon - Hoa hồng (mẫu 4)

Khuôn rau câu silicon - Hoa hồng (mẫu 4)

Khuôn tạo hình rau câu nổi.  

Đường kính khuôn: 7cm

50.000₫

Khuôn rau câu silicon - Hoa hồng (mẫu 3)

Khuôn rau câu silicon - Hoa hồng (mẫu 3)

Khuôn tạo hình rau câu nổi.

Đường kính khuôn: 8cm

50.000₫

Khuôn rau câu silicon - Hoa hồng (mẫu 2)

Khuôn rau câu silicon - Hoa hồng (mẫu 2)

Khuôn tạo hình rau câu nổi.

Đường kính khuôn: 5cm

30.000₫

Khuôn rau câu silicon - Hoa hồng (mẫu 1)

Khuôn rau câu silicon - Hoa hồng (mẫu 1)

Khuôn tạo hình rau câu nổi.

Đường kính khuôn: 4.5cm

30.000₫

Khuôn rau câu silicon - Chiếc lá

Khuôn rau câu silicon - Chiếc lá

Khuôn tạo hình rau câu nổi.

Chiều dài khuôn: 9.5cm

50.000₫

Khuôn rau câu silicon - Vỏ sò

Khuôn rau câu silicon - Vỏ sò

Khuôn tạo hình rau câu nổi

Đường kính khuôn: 6cm

50.000₫

Khuôn rau câu silicon - Xe đạp

Khuôn rau câu silicon - Xe đạp

Khuôn tạo hình rau câu nổi.

Chiều dài khuôn: 9cm 

50.000₫

Sale Trái táo - Khuôn tạo hình sôcôla silicon

Trái táo - Khuôn tạo hình sôcôla silicon

Khuôn tạo hình sôcôla silicon Trái Táo

Sale 50% + Mua 1 tặng 1 (tự chọn mẫu khuôn tặng)

17.500₫ 35.000₫

Sale Thiên nga - Khuôn tạo hình sôcôla silicon

Thiên nga - Khuôn tạo hình sôcôla silicon

Khuôn tạo hình sôcôla silicon Thiên Nga

Sale 50% + Mua 1 tặng 1 (tự chọn mẫu khuôn tặng)

17.500₫ 35.000₫

Sale Hình thoi - Khuôn tạo hình sôcôla silicon

Hình thoi - Khuôn tạo hình sôcôla silicon

Khuôn tạo hình sôcôla Hình thoi bằng silicon

Sale 50% + Mua 1 tặng 1 (tự chọn mẫu khuôn tặng)

17.500₫ 35.000₫

Sale Hình trái tim - Khuôn tạo hình sôcôla silicon

Hình trái tim - Khuôn tạo hình sôcôla silicon

Thật dễ dàng để tạo hình với socola với khuôn silicon chất lượng từ ORO

 

Sale 50% + Mua 1 tặng 1 (tự chọn mẫu khuôn tặng)

17.500₫ 35.000₫