Hình thoi - Khuôn tạo hình sôcôla silicon
Hình thoi - Khuôn tạo hình sôcôla silicon

Hình thoi - Khuôn tạo hình sôcôla silicon

Khuôn tạo hình sôcôla Hình thoi bằng silicon

17.500₫ 35.000₫

- +
Mua hàng

Khuôn tạo hình sôcôla Hình thoi bằng silicon

Đánh giá
Bảo hành